วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตรวจสอบพัสดุ


ชื่อลูกค้า                            วันที่ส่ง                        เลขที่พัสดุ

         


เดือน มกราคม  2560

5/ คุณศิริวรรณ     ER348290883th. ลิบ2
แท่ง

5/ คุณ ธวัลรัตน์    RL360611590th สบู่6ก้อน
9/ คุณณัฐนรี       ER348414645th. โลชั่ั่น 2 สครับ1
23/คุณขวัญตา    RL337314354th แฮร์เซรั่ม 2
24/ คุณAR Kar    ER348440835th ลิบ 5  โลชั่น แฮนครีม 
27/ คุณอัจฉรา     ER340165069th โลชั่น โอโซน 4 ขวด
27/ คุณสุภา        RL360696768 th กันแดด 2
31/ คุณปวีณา      ER348453516th ลิบ 6 ตลับ


เดือนกุมภาพันธ์   2560
06/  คุณเอริกา    ER348172881th  แชมพู ญ+ นวด ญ + อาบน้ำ ญ
06/  คุณ ไพฑูรย์ ER318172895th   เดย์ + เซรั่ม
06/  คุณสายฝน  RL360446751th   โลชั่น 2 + แชมพู + แฮร์เซรั่ม + OIL 500ml
08/  คุณกฤษฎา  RL306045324th  บอดีครีมมะพร้าว 4 กระปุก
16/ panchonlsnat  ER348068141th  แชมญ + นวด ญ + oil 500 ml
16/ คุณสุภา        RL360521815th  โลชั่นมะหาด 3 ขวด
17/ คุณปวีณา      ER348199204th  ลิบ 6 ตลับ
28/ คุณปวีณา      ER348220180th  ลิบ 6 ตลับ

เดือนมีนาคม  2560
1/ คุณภูริวรรณก์  RL360542157th บอดี้โอโซน
1/ คุณอังสณา     RL360542165th หิน บวบมือสอด
6/ คุณพุฒ          RK998514533th บอดี้โอโซน 2 กระปุก
8/ คุณศักดิ์ดา     ER653753445th  น้ำมันมะพร้าว 100ml 2 ขวด
11/ คุณสมพิศ     RK985540799th ครีมนวดใหญ่ + แฮร์เซรั่ม
21/ คุณพุฒ        RK985596532th  น้ำมันมะพร้าว 1 ลิตร
30/ คุณมาลี       RK985595245th บอดี้ครีม 2 กระปุก
31/ คุณปอ         ER654041424th ลิบ 6 ตลับ


เดือนเมษายน 2560
03 คุณสุชาดา   ส่งขนส่ง   cooking oil 1 ลัง
03 คุณกัตติกา  ER653810973th  ผงเห็ดหอม 10 กระปุก กระปุก 100.-
24 คุณรพีพันธ์ RK985435075th ไม้ถูหลัง+ มะรุม 30ml
24 คุณ ปวีณา  ER653912527th ลิบ 6 ตลับ


เดือนพฤษภาคม 2560
05 คุณปวีณา  ER964125192th ลิบ 6 ตลับ
15 คุณรัตนาภร RK985113711th ลิบ 5 ตลับ
15 คุณพชร  EL521504848th หิน 2 ก้อน
23 คุณศิริพร RI361149803th   เดย์ 2 + บอดี้ครีม 1เดือนมิถุนายน 2560
02 คุณกนกวรรณ  RI361204014th  อาหารเสริม
15 คุณไพฑูรย์ RL465819489th เดย์ครีม
26 คุณนรากร  EL522629162tg โลชั่น 6
26 ร้านดอกไม้ RI361059691th oil 250ml
27 คุณอู่ทอง  RI361061369th Oil 4ขวดเดือนกรกฎาคม 2560
12  คุณพิดา   ET359828651th
      คุณพัทธนันท์  RM139205073th
      คุณจุฑามาศ   RM139205087th
      คุณจิดาภา      RM139205095th
27  คุณอิสราภรณ์   RL647733645th
31 คุณศันสนีย์  ET287893358thเดือนสิงหาคม 2560
03 คุณธัญวัลย์  ET287900076th
04 คุณมยุรี        ET359901705th
10 คุณ ณัฐกฤตา ET359911756th
18 คุณ ลลิตา     RL612682325th
21 คุณอรุณรัตน์  EL521718440th
25 คุณทิพย์วิภา  EL523720171th

เดือนกันยายน 2560
15 คุณจิดาภา     EL523629994th
25  คุณศริรา       ET586592350th


เดือนตุลาคม 2560
02 คุณนิวัฒน์  ET586635355th
     คุณธนิษฐา ET586635364th
10 คุณปวีณา   ET586212723th
17 คุณรพีพรรณ RL647651544th
     คุณศิริกร    ET586853792th
25 คุณไพฑูรย์ RL885860367th
31 คุณมาลี     ET586830301th

เดือนพฤศจิกายน 2560
06 คุณดรุณี  ET586285853th
07 คุณศิริพร  ET586289890th