วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตรวจสอบพัสดุ


ชื่อลูกค้า                            วันที่ส่ง                        เลขที่พัสดุ

         

เดือนมกราคม 2559

คุณ เหมวรรณ    EP452195507th  แชมพูสระผม 3 ขวด
คุณ มัลลิกา       RJ324894880th  สบู่ทองคำ 2 ก้อน
คุณ สุภา           RJ468682952th  เซรั่ม + กันแดด + สบู่
คุณบุญยัง          RJ468682966th  เดย์ครีม
คุณไพฑูรย์        RJ772195380th  เดย์ครีม + ไนท์ครีม + เซรั่ม
คุณศิริพร           RJ324884335th  ครีมทาเท้า 2 หลอด
ศรัณยา             RJ324935598th ลิบ 6 ตลับ
คุณยุพิน           RJ834581258th  หินขัดตัว 3 ก้อน
คุณศิริพร          RJ410835915th ครีมทาเท้า 2 หลอด (ครั้งที่2)เดือนกุมภาพันธ์ 2559
คุณชนกสุดา      RJ325254392th  สบู่ + โลชั่น
คุณมัลลิกา        RJ523254401th  สบู่ทองคำ 2 ก้อน
คุณ รจนีย์         EP101529049th  โลชั่นมะหาด 3 ขวด
คุณ รำพึง         RJ755904319th  ครีมทาเท้า 2   หมักผม 1
คุณไพฑูรย์      EP644877036th เซรั่ม 2  เดย์ 1
คุณพลอยไพริน  EPุุ644877040th  เจลแต้มสิว
คุณมุกดาวรรณ   EP644884385th  แฮร์เซรั่ม  2 ขวด
คุณชนกสุดา     RJ755983855th  โลชั่วโปรตีนถั่ว 2 ขวด
คุณสุรเชษฐ์     RJ755984379th เดย์ +  หมักผม + ลิบแท่ง + แอร์เซรั่ม
คุณกานดา       RJ755950901th  สบู่ 3 ก้อน + เจลล้างหน้า
คุณ ธัญรัศมี     RJ755973915th  กันแดด 2 หลอด
คุณ กิจพันธ์     EP644718176th  แชมพู + ครีมนวดมะพร้าว
คุณศิริลักษณ์   RJ755977046th  แฮร์เซรั่ม + oil 100cc
คุณภัทรชัย      RJ755975261th  น้ำมันมะพร้าว 1 ลิตร + แฮร์เซรั่ม 6 ขวด


เดือนมีนาคม 2559
คุณSiwaporn  EP266645280th แชมพู + ครีมนวด
คุณกฤษณา     EP266645293th เซรั่มขวดใหญ่ 3
คุณสุภา          RJ325018867th  เซรั่ม + สบู่ทองคำ 2
คุณสุมิตร        RJ325018875th  พอก + เจลล้างหน้าทองคำ
คุณพิเชษ        EP266574098th  เซรั่ม 2 ขวด
คุณSiwaporn  EP325027458th  แชมพู 2 + ครีมนวด 2 มะพร้าว
คุณสุนทรี        RJ325027458th  แคปซูล 2 กระปุก
คุณพชรฤดี      EP628683650th  แคปซูล 4 กระปุก
คุณผ่องศรี      RJ401168768th  น้ำมันมะพร้าว 500cc 2ขวด + ออยพูลลิ่ง 500cc 1ขวด
คุณกุลวิกร      PB126142162th cooking oil 1 + น้ำมันมะพร้าว 1000แแ 1ขวด + oil Lavender 1
คุณกรกวีณา   RK122596171th  น้ำมันมะพร้าว + เดย์ครีม
คุณสุฐิดา       RK122596185h  พอกหน้า
คุณอาชานนท์ EP266667166th บอดีครีม 4 กระปุกเดือนเมษายน 2559
คุณ ปวริศา     RK122409109th  แชมพู + นวดมะพร้าว
คุณ กิจพันธ์     EP642843176th  แชมพู  + นวดผม
คุณอริศรา        RJ754453618th  แชมพู
คุณมัลลิกา       RJ754453621th สบู่มะหาด 2 ก้อน
คุณวาสนา       RJ754454091th  ไฮยา 2 ขวด + ไนท์ครีม
คุณวนิดา         EP642849987th  โลชั่น 2 ขวด
คุณน้องนุช      RJ754461985th  หินขัดตัว 3 ก้อน
คุณ สมฤทัย    EP642859879th  บอดี้ครีม
คุณเอกจิตรา   RJ754474666th ครีมหมักผม 2 กระแุก
คุณจินตนา.     EP642958050th บอดี้บัว+แชมพู
คุณพิชญา.      PB778616324th
คุณไพฑูรย์      RJ754476914th เซรั่มtropicana
คุณปรารถนา.  RJ754479717th. พอกหน้า
คุณภานุวัฒน์    RJ754479898th. บอดี้5 กระปุก
คุณไพฑูรย์      RJ754543256th. เซรั่มtropicana
คุณสุภัทรา.      RJ754494334th. น้ำมันมะพร้าว1ลิตร
คุณวราพรรณ RJ754495184th. เดย์ครีม


เดือนพฤษภาคม2559
คุณอนัญญา.   EQ033995279th แคปซูล20 กระปุก
คุณธนิดา.        RJ189205385th เดย์ครีม น้ำมันมะรุม
คุณบุญยัง.        RJ189205371th เดย์ครีม2 กระปุก
คุณฐิตาพร        RJ401204434th  สบู่ถ่าน 5 ก้อน
คุณประไพพร     EP402058344th  น้ำมันมะพร้าว 500ml + โลชั่น
คุณวราภรณ์      RJ016992493th โลชั่น2 ขวด
คุณนรากร.         RJ016992502th. โลชั่น4 ขวด
คุณโสภา         RJ016993216th
คุณสุทธิรัตน์      RJ016989035th โทนเนอร์ +เดย์ครีม
คุณจันทนา.        RJ503856970th. บอดี้ครีม 4. กระปุก
คุณพิเชษฐ์          RJ503855815th.  เซรั่ม2
คุณพร้อมบุญ.     RJ503855824th. แฮร์เซรั่ม2 + หมักผม
คุณกิจพันธ์        EQ248341534th. แชมพู+ครีมนวด
คุณสิริกร.         RJ503857860th. โทนเนอร์เดือนมิถุนายน 2559
คุณจุฬาภรณ์    RK141726753th    ไฮยา 4 ขวด
คุณไพฑูรย์      RK141726767th  เดย์ครีม+ไนท์ครีม+บอดีครีม+แชมพูใหญ่
คุณกมลทิพย์    EQ522605413th  บอดี้ครีม 4 กระปุก
คุณวิไลลักษณ์  RX141687944th  เซรั่มหน้าคุณธรรม
คุณจันจ้าว       EQ523041245th  ครีมนวดผม ใหญ่
คุณเบียร์          RK306128017th  แฮร์เซรั่ม
คุณสุภา           RJ503856008th
คุณสิทธิไกร      EQ427463161th แชมพู 3 + ครีมนวด +
คุณรัตนาภรณ์   EQ523061681th ลิบ2+ แฮนครีม + บอดี้ บัวหลวง
คุณไพฑูรย์.       EQ666458288th เซรั่ม2 + โลชั่นบัว


เดือนกรกฎาคม 2559
คุณสุดา          EQ666490703th เซรั่ม 2 กันแดด 1
คุณกรกานต์    EQ666490717th  แชมพู + ครีมนวด
คุณอริอาณัฐ    RK380507684th oil 100ml =3, oil500ml=1, lotion =1
ศิไรรัตน์.          EQ666576801th. Oil 190+ลิป 2
คุณนุชจรีย์.      RK380407108th บอดี้ครีม+ครีมทาเท้า
คุณอัจฉรา.       EQ666583590th บอดี้2+โลชั่น2
คุณปวีณา         EQ667827086th  ลิบ 5 ตลับ
คุณเติมศักดิ์.     EQ667943192th. น้ำมันหอมระเหย 4 ขวด
คุณอนัญญา.      EQ667863667th แคปซูล 20 กระปุก
คุณภัทรานุช       RX621225235th ครีม บัวหลวง 2 กระปุก
คุณอิสรีย์.           EQ667893125th. ลิบ
คณศรีสมร          EQ667976289th  ครีม โปรตีนถั่ว 2 กระปุก
คุณบุศรา            EQ667985277th  ครีม มะพร้าว 4 กระปุก


เดือน สิงหาคม 2559
คุณมาธิตา          RK141973321th   บอดี้โอโซน 3 กระปุก
คุณนาตยา           RK141974242th  โลชั่นมะหาด 2 กล่อง
คุณณัชชา            RK141918529th มะพร้าว 250ml
คุณวัธนดิษย์         RK141918532th ผงเห็ด
คุณบุศรา               RK141918546th บอดี้มะพร้าว
คุณธนัชชา            RK141918550th แฮร์เซรั่ม+กันแดด
คุณอรัญญา            RK141918563th เดย์ครีม ไนท์ครีม เจล บอดี้  ออย


เดือนกันยายน 2559
คุณธนัชชา             RK141979987th แฮร์เซรั่ม 5 ขวด
คุณบาหยัน             RK985296524th บอดี้บัว
คุณโสภา               RK985296538th บอดี้บัว

คุณณัฐพงษ์           EQ921609366th Hair Tonic+ Hair Serum
คุณเหมวรรณ          EQ921607215th Hair Serum 2
คุณจิณณ์พิมุกต์ EQ522889216th Hair Serum 3
คุณนิตยา               EQ321618031th น้ำมันมะพร้าว 500ml 1 ขวด
คุณปวีณา              EQ523227960th ลิบ 6 ตลับ
คุณมาลียะฮ์           RK985377280th 
คุณจันทิพย์            ส่งขนส่ง Kerry   น้ำมันงา 1ลิตร 2 ขวด (เชียงราย)
คุุณกัญชลิกา           RK985275422th น้ำตาวมะพร้าว+ผงเห็ดเจ
คุณวรรณสมร           EQ523237202th แชมพู + ครีมนวด OZฃ
คุณวาสนา               RK985304791th  ไฮยา 2 ขวด
คุณจิตาภา               RK985304968th  กันแดด สบู่ทองคำ
คุณไพฑูรย์              EQ523259110th  เซรั่ม + เดย์ครีม
คุณพชร                  EQ523259137th  ลิบ 6 ตลับ
คุณปวีณา                EQ523259145th ลิบ 10 ตลับ
คุณธนุตรา               EQ921644595th  บอดี้ครีม 2
คุณวัชระ                 EQ921347838th
คุณพัทธนันท์           RK985312757th สครับ 2 กระปุก

เดือนพฤศจิกายน 2559
คุณคนึงนิจ                RK985609063th เดย์ + ไนท์ + โลชั่น + ครีมอาบ + ออยพูลลิ่ง
2/ คุณสุภา        RK972303663th  น้ำมันมะพร้าว + Q10 กันแดด
4/ คุณสุทธิดา   EQ921081137th   น้ำมันมะพร้าว 250ml
4/ คุณมาลี        RK972210207th  บอดี้ครีม SS 2 กระปุก
5/ คุณธนารีย์     RK972341030th  ไฮยาโลชั่น
7/ คุณจันทนา    EQ921501355th บอดี้ครีม 4กระปุก
11/ คุณจิดาภา   EQ921513835th เซรั่ม. กันแดด
21/ คุณจิดาภา   RK972384826th น้ำมันมะพร้าว 250ml
28/ คุณอิสราภรณ์ RL360813331th ครีมนวด ญ+ สระผม+ บอดี้บัตเตอร์
30/ คุณปวีณา    EQ921146986th  ลิบ 6 ตลับ
30/ คุณปริญญานาถ  PB141998310th บอดีบัตเตอร์ 9 กระปุก

เดือนธันวาคม 2559
06/ คุณดรุณี  EQ921213765th ลิป 5ตลับ
08/ คุณปวีณา EQ921258069th  ลิบ 6 ตลับ
09/ คุณวันทิตา  EQ921261187th  น้ำมันมะพร้าว 250ml
19/ คุณกมลภา  EQ921282187th  มะพร้าว 1000ml + บ้วนปาก ปั๊ม 500ml
19/ คุณศชพินท์ RL360943359th  เซรั่ม 50 ml
19/ คุณบุญยัง   RL360943362th  
23/ คุณสมฤทัย  RL360972681th  บอดี้ SS 1 กระปุก
23/ คุณอารี        RL360972695th  บอดี บัว 2 กระปุก
23/ คุณนฤมล     ER166187895th เดย์+ไนท์+หมัก+แฮนด์ครีม+เท้า


เดือน มกราคม  2560

5/ คุณศิริวรรณ     ER348290883th. ลิบ2
แท่ง

5/ คุณ ธวัลรัตน์    RL360611590th สบู่6ก้อน
9/ คุณณัฐนรี       ER348414645th. โลชั่ั่น 2 สครับ1
23/คุณขวัญตา    RL337314354th แฮร์เซรั่ม 2
24/ คุณAR Kar    ER348440835th ลิบ 5  โลชั่น แฮนครีม 
27/ คุณอัจฉรา     ER340165069th โลชั่น โอโซน 4 ขวด
27/ คุณสุภา        RL360696768 th กันแดด 2
31/ คุณปวีณา      ER348453516th ลิบ 6 ตลับ


เดือนกุมภาพันธ์   2560
06/  คุณเอริกา    ER348172881th  แชมพู ญ+ นวด ญ + อาบน้ำ ญ
06/  คุณ ไพฑูรย์ ER318172895th   เดย์ + เซรั่ม
06/  คุณสายฝน  RL360446751th   โลชั่น 2 + แชมพู + แฮร์เซรั่ม + OIL 500ml
08/  คุณกฤษฎา  RL306045324th  บอดีครีมมะพร้าว 4 กระปุก
16/ panchonlsnat  ER348068141th  แชมญ + นวด ญ + oil 500 ml
16/ คุณสุภา        RL360521815th  โลชั่นมะหาด 3 ขวด
17/ คุณปวีณา      ER348199204th  ลิบ 6 ตลับ
28/ คุณปวีณา      ER348220180th  ลิบ 6 ตลับ

เดือนมีนาคม  2560
1/ คุณภูริวรรณก์  RL360542157th บอดี้โอโซน
1/ คุณอังสณา     RL360542165th หิน บวบมือสอด
6/ คุณพุฒ          RK998514533th บอดี้โอโซน 2 กระปุก
8/ คุณศักดิ์ดา     ER653753445th  น้ำมันมะพร้าว 100ml 2 ขวด
11/ คุณสมพิศ     RK985540799th 
21/ คุณพุฒ        RK985596532th  น้ำมันมะพร้าว 1 ลิตร