วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตรวจสอบพัสดุ


ชื่อลูกค้า                            วันที่ส่ง                        เลขที่พัสดุ

         


เดือน มกราคม  2560

5/ คุณศิริวรรณ     ER348290883th. ลิบ2
แท่ง

5/ คุณ ธวัลรัตน์    RL360611590th สบู่6ก้อน
9/ คุณณัฐนรี       ER348414645th. โลชั่ั่น 2 สครับ1
23/คุณขวัญตา    RL337314354th แฮร์เซรั่ม 2
24/ คุณAR Kar    ER348440835th ลิบ 5  โลชั่น แฮนครีม 
27/ คุณอัจฉรา     ER340165069th โลชั่น โอโซน 4 ขวด
27/ คุณสุภา        RL360696768 th กันแดด 2
31/ คุณปวีณา      ER348453516th ลิบ 6 ตลับ


เดือนกุมภาพันธ์   2560
06/  คุณเอริกา    ER348172881th  แชมพู ญ+ นวด ญ + อาบน้ำ ญ
06/  คุณ ไพฑูรย์ ER318172895th   เดย์ + เซรั่ม
06/  คุณสายฝน  RL360446751th   โลชั่น 2 + แชมพู + แฮร์เซรั่ม + OIL 500ml
08/  คุณกฤษฎา  RL306045324th  บอดีครีมมะพร้าว 4 กระปุก
16/ panchonlsnat  ER348068141th  แชมญ + นวด ญ + oil 500 ml
16/ คุณสุภา        RL360521815th  โลชั่นมะหาด 3 ขวด
17/ คุณปวีณา      ER348199204th  ลิบ 6 ตลับ
28/ คุณปวีณา      ER348220180th  ลิบ 6 ตลับ

เดือนมีนาคม  2560
1/ คุณภูริวรรณก์  RL360542157th บอดี้โอโซน
1/ คุณอังสณา     RL360542165th หิน บวบมือสอด
6/ คุณพุฒ          RK998514533th บอดี้โอโซน 2 กระปุก
8/ คุณศักดิ์ดา     ER653753445th  น้ำมันมะพร้าว 100ml 2 ขวด
11/ คุณสมพิศ     RK985540799th ครีมนวดใหญ่ + แฮร์เซรั่ม
21/ คุณพุฒ        RK985596532th  น้ำมันมะพร้าว 1 ลิตร
30/ คุณมาลี       RK985595245th บอดี้ครีม 2 กระปุก
31/ คุณปอ         ER654041424th ลิบ 6 ตลับ


เดือนเมษายน 2560
03 คุณสุชาดา   ส่งขนส่ง   cooking oil 1 ลัง
03 คุณกัตติกา  ER653810973th  ผงเห็ดหอม 10 กระปุก กระปุก 100.-
24 คุณรพีพันธ์ RK985435075th ไม้ถูหลัง+ มะรุม 30ml
24 คุณ ปวีณา  ER653912527th ลิบ 6 ตลับ


เดือนพฤษภาคม 2560
05 คุณปวีณา  ER964125192th ลิบ 6 ตลับ
15 คุณรัตนาภร RK985113711th ลิบ 5 ตลับ
15 คุณพชร  EL521504848th หิน 2 ก้อน
23 คุณศิริพร RI361149803th   เดย์ 2 + บอดี้ครีม 1เดือนมิถุนายน 2560
02 คุณกนกวรรณ  RI361204014th  อาหารเสริม
15 คุณไพฑูรย์ RL465819489th เดย์ครีม
26 คุณนรากร  EL522629162tg โลชั่น 6
26 ร้านดอกไม้ RI361059691th oil 250ml
27 คุณอู่ทอง  RI361061369th Oil 4ขวดเดือนกรกฎาคม 2560
12  คุณพิดา   ET359828651th
      คุณพัทธนันท์  RM139205073th
      คุณจุฑามาศ   RM139205087th
      คุณจิดาภา      RM139205095th